logo-dhm

JURUUKUR TANAH BERLESEN & PERUNDING UKUR KEJURUTERAAN

Firma ini ditubuhkan pada 13 Ogos 2014 setelah diperakukan oleh Lembaga Jurukur Tanah Malaysia sebagai firma Jurukur Tanah Berlesen (JTB). JTB diberi kuasa dibawah Akta 458 Jurukur Tanah Berlesen untuk menjalankan kerja ukur yang diperlukan oleh undang-undang bertulis berkaitan dengan hakmilik tanah. Selain itu firma mempunyai kepakaran dalam melakukan kerja ukur kerjuruteraan seperti ukut topografi, as-built, pembinaan jalan, bangunan dan sebagainya.

  1. Subvision / Pecah Sempadan
  2. Partition / Pecah Bahagian
  3. Amalgamation / Cantuman
  4. Strata Title
  5. Topografi Survey
  6. GPS & Geodetic Surveys
  7. Land & Housing Development Consultant
  8. Civil Engeneering Survey
  9. Underground Utility Survey
  10. UAV Aerial Mapping

pecah sempadan tanah ts2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *