Syarat untuk membeli rumah/tanah di Kelantan

Syarat untuk membeli rumah/tanah di Kelantan, pembeli mestilah ANAK KELANTAN dan takrif Anak Kelantan mengikut Enakmen Tanah Kelantan 1938 sebagaimana berikut :-

1 – Seseorang yang dilahirkan di Kelantan dan bapanya berbangsa Melayu.
2 – Seseorang yang dilahirkan di Kelantan, ibunya berbangsa Melayu dan bapanya beragama Islam.
3 – Seseorang yang lahir di mana saja dan bapanya berbangsa Melayu yang lahir di Kelantan.
4 – Seseorang yang lahir di mana saja berketurunan Melayu dan tinggal di Kelantan selama 15 tahun berterusan.
5 – Seseorang yang lahir di Kelantan dan bapanya lahir di Kelantan.
Bagi seseorang yang Bukan Anak Kelantan mesti mendapat kebenaran daripada Pihak Berkuasa Negeri di bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan.

PECAH LOT TANAH UNTUK BINA RUMAH? URUSAN TANAH BELUM SELESAI?

Ramai orang tertanya-tanya apakah maksud sebenar pecah lot tanah?
Sebenarnya pecah lot tanah adalah nama atau terma umum kepada beberapa kategori pecah bahagi tanah.

Terdapat 2 Jenis pecah bahagi tanah yang biasa digunakan iaitu Pecah Sempadan & Ubah syarat Serentak dan Pecah Bahagian.
Kedua-dua jenis pecah bahagi tanah ini mempunyai definisi berbeza.Kaedah pecah bahagi ini digunakan oleh tuan-tuan tanah untuk membangunkan tanahnya samada untuk menjual lot bangunan atau membina rumah di Negeri Kelantan.

1. Pecah Sempadan&Ubah syarat serentak
Cara ini akan digunakan dengan memecah bahagi tanah kepada samada lot banglo, semi -D atau teres mengikut bentuk, luas dan kesesuaian tanah. Lakaran pelan akan dibuat dengan mengambil kira perancangan Pihak Berkuasa Tempatan. Proses ini akan melalui Majlis Daerah/Perbandaran, Pejabat Tanah Daerah, Pejabat Tanah dan Galian Negeri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk kelulusan.

2. Pecah Bahagian
Pecah bahagian adalah pecah bahagi tanah mengikut syer atau bahagian yang dipegang oleh individu di atas geran. Syer setiap individu boleh dilihat pada mukasurat belakang geran. Proses yang perlu dilalui adalah lebih kurang sama dengan proses pecah sempadan dan ubahsyarat. Pada akhir proses pecah bahagian , tuan tanah akan menerima geran berasingan mengikut syer yang dimiliki di atas geran. Penyelesaian sebegini dilakukan dalam keadaan tuan tanah yang tidak berminat untuk membangunkan tanahnya cuma sekadar ingin mengasingkan pemilikannya di dalam geran berasingan.

???Kedua-dua proses ini dilakukan oleh tuan tanah yang ingin membina rumah dengan pinjaman bank atau kerajaan. Ini kerana dalam setiap pinjaman perumahan, lot tanah akan dicagar kepada institusi yang memberi pinjaman.

~ANDA MEMPUNYAI MASALAH TANAH UNTUK MEMBUAT RUMAH?. JANGAN RISAU KAMI MEMPUNYAI JURUKUR TANAH BERLESEN IAITU DHM UKUR CONSULTANT YANG MAMPU MENYELESAIKAN PECAH BAHAGI LOT TANAH ANDA TANPA ORANG TENGAH~

?? HUBUNGI KAMI UNTUK QUOTATION PERCUMA BAGI PENYELESAIAN TANAH YANG MEMBOLEHKAN TUAN/PUAN MEMBINA RUMAH IMPIAN.

OFFICE : 09-747 1528

NAK LAGI CEPAT, TEKAN JE LINK KT BAWAH NI???

http://bit.ly/PECAHLOTDANBINARUMAH

http://bit.ly/PECAHLOTDANBINARUMAH2

Bagaimanakah GST akan Mempengaruhi Harga Rumah & Pasaran Hartanah

Dengan pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) pada April 2015, ramai rakyat Malaysia prihatin dengan kesannya terhadap harga. Ia adalah tidak dapat dinafikan bahawa harga hartanah kediaman juga akan dipengaruhi. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan bagaimana harga hartanah kediaman akan dipengaruhi oleh GST pada masa depan.

Untuk menilai kesan GST terhadap harga rumah (atau hartanah kediaman) secara lebih tepat, ia adalah penting untuk memahami bagaimana GST dilaksanakan (Klick di sini untuk penjelesan yang lebih terperinci dan mudah difahami mengenai bagaimana GST berfungsi di Malaysia). Selain daripada GST, kita mestilah juga mempunyai kefahaman tentang Cukai Jualan, di mana ia merupakan skim cukai kini yang mempengaruhi sektor hartanah. GST akan menggantikan Cukai Jualan pada April 2015.

Continue reading “Bagaimanakah GST akan Mempengaruhi Harga Rumah & Pasaran Hartanah”