Syarat untuk membeli rumah/tanah di Kelantan

Syarat untuk membeli rumah/tanah di Kelantan, pembeli mestilah ANAK KELANTAN dan takrif Anak Kelantan mengikut Enakmen Tanah Kelantan 1938 sebagaimana berikut :-

1 – Seseorang yang dilahirkan di Kelantan dan bapanya berbangsa Melayu.
2 – Seseorang yang dilahirkan di Kelantan, ibunya berbangsa Melayu dan bapanya beragama Islam.
3 – Seseorang yang lahir di mana saja dan bapanya berbangsa Melayu yang lahir di Kelantan.
4 – Seseorang yang lahir di mana saja berketurunan Melayu dan tinggal di Kelantan selama 15 tahun berterusan.
5 – Seseorang yang lahir di Kelantan dan bapanya lahir di Kelantan.
Bagi seseorang yang Bukan Anak Kelantan mesti mendapat kebenaran daripada Pihak Berkuasa Negeri di bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan.

One thought on “Syarat untuk membeli rumah/tanah di Kelantan

  1. KAYALVIZHI A/P RAMACHANDRAN Reply

    Hi, im interest buy home in area kelantan, but im Johor person can i try to buy house in kelantan area. Do me some suggestions?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *