Kami juga bersedia menerima sebarang tawaran usahasama dengan pemilik tanah untuk pemajuan hartanah. Urusan pecahan sempadan  dan guaman akan ditanggung oleh pihak syarikat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *