Bagaimanakah GST akan Mempengaruhi Harga Rumah & Pasaran Hartanah

Dengan pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) pada April 2015, ramai rakyat Malaysia prihatin dengan kesannya terhadap harga. Ia adalah tidak dapat dinafikan bahawa harga hartanah kediaman juga akan dipengaruhi. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan bagaimana harga hartanah kediaman akan dipengaruhi oleh GST pada masa depan.

Untuk menilai kesan GST terhadap harga rumah (atau hartanah kediaman) secara lebih tepat, ia adalah penting untuk memahami bagaimana GST dilaksanakan (Klick di sini untuk penjelesan yang lebih terperinci dan mudah difahami mengenai bagaimana GST berfungsi di Malaysia). Selain daripada GST, kita mestilah juga mempunyai kefahaman tentang Cukai Jualan, di mana ia merupakan skim cukai kini yang mempengaruhi sektor hartanah. GST akan menggantikan Cukai Jualan pada April 2015.

Continue reading “Bagaimanakah GST akan Mempengaruhi Harga Rumah & Pasaran Hartanah”